حقوقی

آیا امکان تغییر رای در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد؟

با وجود این‌که با مدرن شدن دنیای کنونی، دادرسی دستخوش تغییراتی شده است، بر این اساس امکان این وجود دارد که رای دادگاه دچار خطا شود و قانون‌گذاران این امکان را به وجود بیاورند تا اعتراض به رای دادگاه وجود داشته باشد. احتمال تغییر رای در…
ادامه مطلب ...