مهارت های زندگی

چگونه خودشفقتی می‌تواند موجب مبارزه با کمال‌گرایی شود؟

"با یکدیگر مهربان باشید." برای درک ارزش شعار بالا، لازم نیست که طرفدار سرسخت الن دی جنرس باشید. در حالی که این شعار به تعاملات روزمره ما کمک می‌کند، ما اغلب فراموش می‌­کنیم که آن را برای کسی که بیش‌تر به آن نیاز دارد استفاده کنیم:…
ادامه مطلب ...