مهارت های زندگی

چگونه وقتی شخصی را آزار دادید از او عذرخواهی کنید؟

گفتن متاسفم تنها شروع کار است. اکنون که یک سال پراسترس از شیوع کرونا می‌­گذرد، اعصاب همگی فرسوده شده است. گاهی پیش می‌آید که سرحال نباشیم که ممکن است مربوط به شرایط همه‌گیری کرونا باشد و یا به مربوط به عوامل دیگر. حتماً روابطی با…
ادامه مطلب ...